Kè Đuôi Sẻ (Kè Trơn, Kè Ấn Độ)

  • Quy cách: H vuốt lá > 2.5m, H lóng 50-70cm, D = 20 – 25cm; Giá bán lẻ: 1.800.000 VND
  • Quy cách: H lóng = 1 m, D = 25cm; Giá bán lẻ: 2.800.000 VND
  • Quy cách: H lóng = 1.1 – 1.5m, D = 25cm; Giá bán lẻ: 4.500.000 VND
  • Quy cách: H lóng > 3.0m, D = 30cm; Giá bán lẻ: 10.000.000 VND
  • Quý khách mua sỉ từ 10 cây trở lên vui lòng liên hệ trực tiếp để nhận giá gốc tại vườn.