Cây Chuỗi Ngọc

  • Hoa Chuỗi Ngọc tập trung ở đầu cành, làm thành chùm dài có nhiều bông mang hoa xếp thưa.
  • Hoa có kích thước trung bình màu tím lam nhạt.
  • Quả Chuỗi Ngọc là loại quả hạch màu vàng, 8 ô, mỗi ô 1 hạt.
Danh mục: Từ khóa: